Bitcoin N R Man Ska K Pa I

Septy 8, 2021
Bitcoin N R Man Ska K Pa I

Cryptovaluta zijn digitale ruilmiddelen zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een bank. Lees hoe u aangifte doet van cryptovaluta.

Men deelt dit bitcoinadres mee aan de betaler. Na betaling komt er in de blockchain een transactie te staan met als output (of een van de outputs) de combinatie ...